Fanvil cung cấp cho người dùng trải nghiệm người dùng tốt nhất để đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng doanh nghiệp đối với thiết bị truyền thông IP, đặc biệt là Tai nghe call center Fanvil, điện thoại IP, thiết bị hội nghi video ... Fanvil đã phát triển thành một trong những điện thoại VoIP lớn nhất và phổ biến nhất trên toàn thế giới sau khi nhận ra nhu cầu toàn cầu về các giải pháp viễn thông dựa trên VoIP
GTCTELECOM nhà cung cấp thiết bị VoIP của Fanvil đảm bảo chất lượng, kiểu dáng và giá trị đồng tiền.

Fanvil