ATCOM là nhà sản xuất thiết bị VoIP hàng đầu trên thị trường toàn cầu. Bên canh đó những chiếc tai nghe Call center ATcom được đánh giá cao về giảm nhiễu môi trường trong các cuộc gọi điện thoại.

ATCOM