Logitech nhà cung cấp tai nghe call center phù hợp cho gia đình, văn phòng, ..Tai nghe Logitech khử tiếng ồn và cho phép bạn thực hiện bất kỳ số lượng tác vụ nào, ngay cả trong môi trường bận rộn.
Gtctelecom cung cấp tai nghe chống ồn Logitech giúp giải phóng đôi tay của bạn để bạn có thể tính toán trong khi bạn nói chuyện; bộ lọc giọng nói giúp bạn nghe sắc nét và rõ ràng hơn trong các cuộc gọi và cuộc họp video.

 

Logitech